17 ZÁKLADNÝCH (DRÁH) SHRÓT

Shróty / dráha

anna-váha-shróta / potrava
prána-váha-shróta / prána
ambu-váha-shróta alebo udaka / voda
rasa-váha-shróta / plazma
rakta-váha-shróta / krv
mámsa-váha-shróta / svaly
méda-váha-shróta / tuk
asthi-váha-shróta / kosti
majja-váha-shróta / kostná dreň, nervové 
tkanivo
shukra-váha-shróta / mužské rozmnožovacie
tkanivo
artava-váha-shróta / ženské rozmnožovacie
tkanivo
rajah-váha-shróta / menštruácia
stanya-váha-shróta / laktácia
purísha-váha-shróta / stolica
mútra-váha-shróta / moč
svéda-váha-shróta / pot
manó-váha-shróta / myseľ

Aj samotná myseľ má svoje vlastné shrótas, ktorá sa nazýva mano-váha-shróta, každá myšlienka, či emócia v rámci manó-váha-shróta má svoju mikroshrótu. Keď má napríklad človek intenzívny strach, manó-váha-shróta je nabitá strachom a z toho po určitej dobe vzniká choroba. Je to štrukturálna aj funkčná dráha

Fotka Áyurveda pre zdravie.