40 TYPOV AGNI

Trávenie, vstrebávanie a premena sa odohráva na rôznych miestach tela. Začína v ústach pri prežúvaní, až po jemné trávenie, ktoré vyživujú jednotlivé telesné bunky. Z tohto dôvodu ayurveda definovala viac než 40 typov agni.
1. JATHARA-AGNI - je najdôležitejší, nachádza sa v žalúdku a prechádza do tenkého čreva. Jathara-agni ovplyvňuje všetky ostatné trávenia.
Je to ústredný oheň a jeho súčasťou je ámásháya (žalúdok) a grahani (tenké črevo). Jathara-agni je funkčnou jednotkou zložiek agni obsiahnutých v kledaka-kaphe, pachaka-pitte, ranjaka-pitte, prána-váyu a samána-váyu. Jeho súčasťou je sekrét žalúdočnej sliznice (klédaka), podnety hladu z mozgového centra (prána-váyu), peristaltika, otváranie vrátnikovej záklopky (prána-váyu, samána-váyu) a rôzne tráviace a črevné enzýmy (pachaka-pitta).
Jathara-agni riadi počiatočnú fázu trávenia. Každé jedlo rozhryzieme a prehltneme, prichádza do žalúdku a kledaka-kapha ho skvapalňuje. To povzbudzuje vylučovanie kyseliny chlorovodíkovej (HCI). Trávenie bielkovín, sacharidov a tukov začína v žalúdku a žalúdok vstrebáva žalúdočnou stenou vodu, glukózu, alkohol a soľ. Žalúdok tiež pomocou prána-váyu, samána-váyu a udána-váyu vylučuje toxíny a stimuluje gastrokolický a gastroslinný reflex. 
Z lekárskeho hľadiska je jathara-agni veľmi dôležitý, pretože predstavuje vstupnú bránu do tráviaceho systému. Akákoľvek látka, ktorá na svojej ceste do tela prejde touto bránou má omnoho väčšiu šancu, že bude strávená, než to, čo sa vstrebe inými cestami – napríklad vnútrožilné alebo vnútrosvalové injekcie. Ayurveda hovorí, že akýkoľvek liek podaný ústne, pod jazykom alebo na povrch kože je strávený agni, čo znamená, že je sprarcovaný a môže pôsobiť na bunkovej úrovni. 
Keď vpichnete liek ako penicilín alebo tetracyklín priamo do svalu alebo vnútrožilne, je tu riziko silnej reakcie. Prečo dochádza u ľudí k týmto reakciám? Pretože imunitný systém vníma nestrávenú potravu alebo liek ako cudzie teleso. Agni nechce prijať nič cudzieho, takže dochádza k jeho podráždeniu a to sa prejaví ako anafylaktický šok (akútna zástava dýchania).
Keď dôjde k vážnemu narušeniu agni, je ohrozený život človeka. Prečo sú ľudia na určité lieky alergickí? Pretože nedôjde k ich itáveniu ich vlastným agni. Najlepšie podávanie liekov je ústna cesta, pretože na liek potom pôsobí bodhaka-agni a jathara-agni na rozdiel od toho, kedy liek putuje priamo do dhátu-agni a bunkového agni. Niektoré veľmi silné lieky však spôsobujú reakcie aj v prípade, že sa berú ústne. Každá reakcia na liek je dôsledkom silnej reakcie agni a pitty. Najskôr dochádza k narušeniu agni a to spôsobí zvýšenie pitty, čo sa v tele prejaví, hnačkou, vyrážkami, akné, alebo iným ochorením typu pitta. 
2. KLÓMA-AGNI – (pankreas, brušná slinivka) - je tvorená z vody a zeme.
Klóma znamená slinivku, ale aj zároveň cievnaté pletence mozgu, ktoré vylučujú mozgovomiešny mok. Klóma-agni riadi trávenie sladkej chuti a reguluje vodu. Aj voda sa musí stráviť. Nestrávená voda škodí ľadvinám a môže sa hromadiť pod kožou v podobe edémov. Sladká chuť má zemskú a vodnú zložku a vodu v slanej chuti riadi klóma-agni. Slaná chuť má funkciu nárazníka a je veľmi dôležitá pri trávení sacharidov a tukov.
3. BHÚTA-AGNI - využíva všetky tkanivá v tela, všetky ohne v tele a jej funkciou je transportovať 5 elementov na strávenie,
 vyživuje vedomie,
 vyživuje tejas a ojas,
 vytvára pečeňové enzýmy,
 dáva energiu svalom.
Je agni pečene, ktoré sa prejavuje ako pečeňové enzýmy. Bhúta znamená prvok, alebo „to, čo sa prejavuje ako hmota“. Päť základných prvkov – éter, vzduch, voda, oheň a zem – sa nachádzajú ako v jedle, tak vo všetkých ostatných látkach. Pečeň vylučuje žlč a vyplavuje nechcené toxíny a všetky ťažké kovy a baktérie. Žlč je ranjaka-pitta. Má žltú až zelenú farbu, je tekutá, tučná, horká, štipľavá a alkalická. Obsahuje anorganické soli a pigment. Žlčové soli znižujú povrchové napätie a pôsobia ako nárazník, čím rozkladajú tuky a ovládajú hladinu cholesterolu. Pečeň tiež v tele udržuje acido-alkaickú rovnováhu. V pečeni sa však nachádzajú ešte ďalšie dva typy agni – ranjaka-agni a rakta-agni. Ranjaka-agni je ohnivá zložka ranjaka-pitty, uvoľňovaná z rozpadnutých červených krviniek.
Bhúta-agni premieňa päť prvkov potravy na päť telu biologicky dostupných prvkov, ktoré sa obehom dostávajú do telesných tkanív. Tento proces sa dá sledovať na bunkovej úrovni.
Bhúta-agni dodáva dvadsať gun (vlastností, kvalít) z prijatého jedla a myšlienok, a tie potom využívajú telo a myseľ. 
Všetka potrava, ktorú zjeme sa skladá zo všetkých piatich prvkov. Napríklad jablko má všetkých päť prvkov, ale prevažuje v ňom vzduch a voda. Vďaka vzdušnému prvku je chrumkavé, zvieravé a vyvoláva plynatosť a vďaka vodnému prvku je šťavnaté. Má tiež určitý tvar a to vďaka prvku éteru. Vďaka ohnivému prvku dozrieva a vďaka zemskému prvku obsahuje minerály. Úlohou bhúta-agni je premena týchto prvkov do takej podoby, aby telo bolo schopné ju využiť, aby sa mohli stať biologickými prvkami siedmych dhátu.
Sedem dhátu sa vyživuje prostredníctvom bhúta-agni. Agni vody a zeme dodávajú kvalitu vody a zeme do rasa-dhátu, krvnej plazmy. Pečeň je veľkou zásobárňou krvi a prostredníctvom tvorby červených krviniek zohrávajú dôležitú rolu pri regulácii objemu krvi. Agni ohňa, vody a zeme hrajú dôležitú rolu pri tvorbe rakta-dhátu, červených krviniek. Ďalšou zaujímavou funkciou pečene je výživa mansa-dhátu prostredníctvom premeny glukózy, ktorá sa ukladá vo svaloch a prostredníctvom bielkovinového metabolizmu. Svalovú hmotu a výživu svalov preto riadi bhúta-agni s pomocou mámsa-agni.
Často sa stáva, že aj ten, kto neje veľké množstvo tučného jedla, ani jedla s vysokým obsahom cholesterolu, má napriek tomu vysokú hladinu cholesterolu. Dôvodom je narušenie funkcie bhúta-agni. Jednou z funkcií pečene je spracovanie a ukladanie tukov (méda-dhátu) a práve bhúta-agni povzbudzuje méda-agni k vyživovaniu méda-dhátu
Bhúta-agni vyživuje asthi-shátu metabolizmom minerálov a spolu s vitamínom B12 napomáha tvorbe červených krviniek v kostnej dreni, čo je majja-shátu. Prostredníctvom hormonálneho metabolizmu tiež bhúta-agni vyživuje majja-dhátu a shukra/artava-dhátu.
4. JATRU-AGNI – (štítna žľaza) - upravuje trávenie, pôsobí na trávenie v endokrynnom systéme; súvisí s čakrovým systémom,
Jatru-agni v týmuse vytváraním ojasu udržuje imunitu. Jatru-agni v štítnej žľaze je dôležitý pre reguláciu bunkovej metabolickej aktivity. Štítna žľaza je premostením medzi bhúta-agni a siedmimi tkanivami, udržuje funkčnú celistvosť bhúta-agni a dhátu-agni.
Bunková metabolická aktivita je riadená jatru-agni, a keď je jatru-agni v štítnej žľaze oslabený, spomaľuje sa aj celkový metabolizmus človeka a daný jedinec ľahko priberá. Naopak, keď je jatru-agni hyperaktíny, človek na začiatku chudne, avšak zvýšená chuť na jedlo môže spôsobiť, že sa začne prejedať a váha začne kolísať. Keď sú v pozadí potlačené emócie, ako ľútosť, alebo smútok, môže to tiež viesť k zhoršeniu funkcie štítnej žľazy.
5. DHÁTU-AGNI – (všetkých sedem dhátu) - každé tkanivo má svoje agni, dhátu-dhara-kála oddeľuje jednotlivé tkanivá a dochádza k transformácii (napr. šľacha na mäse).
Každé dhátu má svoju zložku agni. Metabolický oheň rasa-dhátu je rasa-agni, u rakta-dhátu je to rakta-agni, atď. Všetky metabolické premeny v tkanivách sú riadené týmito agni siedmich dhátu. Potravou pre každú dhátu-agni je nespracovaná zložka dhátu, nazývaná asthaji-dhátu. Nespracované tkanivá sú potravou pre spracované tkanivá a dhátu-agni premieňa nespracované, nezrelé tkanivá na spracované, stháji-dhátu.
Medzi dvoma dhátu je membránová štruktúra nazývaná dhátu-dhara-kála, ktorá oddeľuje jednu dhátu od druhej. Shrótamsa je dráha a tá je tvorená svojou vlastnou dhátu (tkanivom). U koreňa rasa-váha-shrótas, v rasa-dháta-kale sa nachádza rasa-dhátu-agni, u rakta-váha-shrótas je rakta-shátu-agni, atď.
6. PÍLU AGNI - (oheň bunkovej membrány – mikro trávenie) to, čo sa dostane do bunky, musí tiež prejsť trávením.
Tráviaci oheň v bunkovej membráne sa nazýva pílu-agni. Pílu znamená atóm, takže sa jedná o mikrotrávenie. Pílu-agni udržuje polopriepustnosť bunkovej membrány. Pílu-agni je to isté, ako dhátu-agni, ale vnímané z hľadiska bunkovej úrovne. Je to možné vyjadriť aj tak, že dhátu-agni je súčtom všetkých pílu-agní vo všetkých bunkách, ktoré tvoria určitý typ tkaniva. Rasa-agni je napríklad súhrnom pílu-agni vo všetkých bunkách telesného tkaniva. 
V priebehu putovanie do jathara-agni, cez bhúta-agni, dhátou a pílou až k pithara-agni sa potrava stáva gunamy (vlastnosťami) – jedlo teda vyživuje myseľ aj zmysly a zároveň sa stáva vedomím.
7. PITHARA-AGNI – (genetický kód DNA, RNA)
Vo vnútri bunky, v membráne bunkového jadra sídli pithara-agni. Spracováva obsah v cytoplazme, vyživuje gény, DNA a RNA. Pithara znamená rodičia. Môžeme povedať, že naše gény sú nositeľmi dedičnosti od našich rodičov, ktoré je uložené v bunkovom jadre. Pithara-agni je genetické agni. Pílu-agni vyživuje bunky a pithara-agni na bunkovej úrovni vyživuje myseľ a vedomie a udržuje genetický kód, čo je preakriti.
Aj vedomie musí byť vyživované. Na bunkovej úrovni sa jedlo stáva vedomím. Vedomie je substrátom mysle, zmyslov a zmyslových predmetov (zvuk, hmat, tvar, chuť, vôňa). Myseľ znamená zmysly a tie sú na veľmi jemnej bunkovej úrovni vyživované pílou-agni a pithara-agni za pomoci bhúta-agni. Ayurvéda delí potravu na sattvickú, rajasickú a tamasickú podľa toho, aký účinok má na myseľ.Medzi tamasické potravy patrí mäso, vajcia, huby, cesnak, staré jedlo. Tieto potraviny spôsobujú otupenosť a ťažkosť mysle. Medzi rajasické potraviny patrí štipľavé a fermentované jedlo spolu s nakladanou zeleninou (pickles) a chatní a rovnako väčšina obilia a strukovin. Tieto potraviny robia myseľ hyperaktívnou. Medzi sattvické potraviny patrí veľa druhou čerstvej zeleniny a ovocia, určité obilniny a iné ďalšie ľahko stráviteľné jedlá. Tieto potraviny poskytujú mysli človeka jasnosť, súcitnosť a lásku a teda aj vyrovnanosť. Sattvické, rajasické a tatvické kvality sa prenášajú do vedomia pithara-agni. 
8. INDRIYA-AGNI – (trávenie piatich zmyslov – sluch, hmat, zrak, chuť, čuch)
Indriya znamená bránu vnímania, čo je označenie pre 5 zmyslových dráh. Je to sluchový zmysel (zvuk), hmatový zmysel (dotyk), zrakový zmysel (zrak), chuťový zmysel (chuť) a čuchový zmysel (pach/vône). Indriya-agni trávi, vstrebáva a premieňa zmyslové vnemi, poznatky a poznania. 
Zložkou agni u sadhaka-pitty je sadhaka-agni a indriya-agni je špeciálnou zložkou sádhaka-agni. Trávenie zmyslového vnímania zodpovedajúcimi indriya-agni sa odohráva v mozgu a takto vznikajúce poznanie vyživuje sadhaka-pittu.
9. DOSHA-AGNI – (každá subdosha má svoju vlastnú agni)
Poňatie agni je tak dobre definované, že dokonca aj subtypy dosh majú svoje vlastné agni. 
VATE náleží prána-agni, vyána-agni, udána-agni, samána-agni a apána-agni. To isté platí pre PITTU. Tej patrí pachaka-agni, ranjaka-agni, sádhala-agni, álochaka-agni a brájaka-agni. KAPHA má kledaka-agni, avalambaka-agni, bodhaka-agni, tarpaka-agni a shleshaka-agni.
Aby sme boli zdraví a šťastní, musíme si udržiavať všetky typy agni v rovnováhe. Káya-chikitsá alebo interná medicína je v zásade liečbou agni, pretože agni je pre zdravie zásadné. Či už užívame byliny, robíme panchakarmu, alebo držíme pôst, liečime sa prostredníctvom doshických subtypov agni.
10. MALA-AGNI – (odpad – purisha = výkaly; mutra = moč; sveda = pot)
Existujú tri mala-agni, každý pre jeden z odpadových produktov. Prvý z nich je mútra-agni, riadiaci vylučovanie moču. Druhý je purisha-agni, riadi vyprázdňovanie stolice. Tretí je sveda-agni, riadi potenie. Mútra-agni sa nachádza v močovom mechúre a močovom systéme. Prebytočná tekutina sa odvádza do ľadvín, kde sa filtruje a je vylučovaná močovým mechúrom. Mútra-agni pôsobí vo všetkých týchto miestach. Funkcia purísha-agni je vstrebávanie tekutín a minerálov, dobré formovanie stolice a udržiavanie teploty stolice. Dáva tiež stolici farbu – žltú, pokiaľ sa jedná o pittu, tmavú, pokiaľ sa jedná o vatu a bledú v prípade kaphy. Svéda-agni riadi telesnú teplotu, udržuje vlhkosť, mäkkosť, mastnotu a acido-alkalickú rovnováhu kože.

Fotka používateľa Áyurveda pre zdravie.