AGNI (tráviaci oheň)

Agni je prvok ohňa, ktorý riadi všetky premeny. Hlavnou funkciou agni je trávenie, vstrebávanie a premena potravy a vnemov na energiu. Agni je hlavný zdroj života. Bez agni nie je život možný. 
V ayurvede sa hovorí, že človek je tak starý, ako je staré jeho agni. Keď je agni v optimálnom stave, človek má zdravý imunitný systém. Keď je metabolický oheň silný, môže človek prežiť zdravý a dlhý život. Ale ak dôjde k spomaleniu agni, dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu. Keď tento životne dôležitý oheň vyhasne, čoskoro nasleduje smrť. 
Tonus každého tkaniva (dhátu) sa udržuje pomocou agni. Slovo tonický pochádza zo slova tonus a väčšina tonik povzbudzuje agni. 
Ayurveda je vedou dlhovekosti a jednou z jej dôležitých terapií je rasáyana chikitsá (omladzovacia terapia). Rasáyana doslovne znamená vstúpiť do rasa-dhátu (plazmy) a teda povzbudiť agni.
Hlavné tri vedske božstvá dávnych dôb sú Brahma – stvoriteľ, Vishnu – udržiavateľ života a Shiva – ničiteľ. Sú aj ďalšie božstvá, kde Indra predstavuje kozmickú pránu a božstvo ohňa nazývame Agnidéva. Agni, transformačná energia je ústredie bohov, ústredie vedomia. Boh je čisté vedomie a agni ústi z čistého vedomia. Aj vedomie živí agni, ktoré premosťuje medzi vyšším a nižším vedomím. Agni spojuje nižšie Já človeka s božským Já, Para-brahman. Agni je prejavom Purushi ako koncentrovaného, zahusteného vedomia, ktoré sa stáva plameňom svetla, plameňom pozornosti.
Agni je prítomné, keď zapálime sviečku. Agni je fyzický oheň, avšak energiou fyzického ohňa je Agnidéva.Agni riadi vznik nových buniek, ale ničí aj staré. Agnidéva má štyri jazyky, ktoré symbolicky predstavujú tri guny: sattvu, rajas a tamas. Znázorňujú tri doshe: vata, pitta, kapha. Agni je teda dynamickou žiarivou energiou a silou.
Ayurvedska medicína sa zameriava na kvalitu a stav agni. Jej interná medicína sa nazýva káya-chikitdá. Káya znamená telo a chikitsa znamená liečbu, terapiu. Agni v spolupráci s troma doshami hrá rolu udržiavateľa ohňa. Keď človeku vychádza z úst nepríjemný zápach, znamená to, že má oslabené agni. Človek môže používať parfumy, ale skutočný parfum máte v tele, je to telesná vôňa agni.

ROLA AGNI PRI TRÁVENÍ
Trávenie sa dá prirovnať k príprave varenia jedla. Základnou požiadavkou pre varenie je ohnisko alebo sporák , nádoba, palivo, vzduch, voda, potraviny (suroviny) a organizátor, ten, kto to všetko urobí. To isté je treba pre vnútorné varenie, alebo trávenie. Ohnisko predstavuje grahani (tenké črevo) a oheň je jathara-agni. Nádobou na varenie je žalúdok. Palivom je včerajšie strávené jedlo, čo dáva črevným stenám energiu, umožňujúce vylučovanie tráviacich enzýmov, Tieto enzýmy sú palivom, ktoré živia oheň. Vstupujúci vzduch je elektrickou energiou, potrebnou k vedeniu tepla, čo je samána-váyu. Vodou sú hlieny v žalúdku, kledaka-kapha. Organizátorom je prána, ktorá riadi všetky zmienené procesy. Bez organizátora (prány) sa nemôže nič diať. Molekuly ohňa vstupujú do hrnca a živia oheň. Driemajúca slnečná energia v potrave sa aktivuje pôsobením vnútorného agni. Voda v hrnci (kapha) napomáha rovnomernému prívodu ohňa ku každému zrnku potravy. Horúce molekuly sú ľahké a stúpajú hore, studené molekuly sú ťažké a klesajú dole. V žalúdku prichádza k obehu a miešaniu. Každá molekula agni, ktorá vstupuje do vody, prichádza do kontaktu s molekulami potraviny a tak dochádza k molekulárnemu tráveniu, pri ktorom sa potrava varí. Tento proces umožňuje uvoľnenie prány.
Naša potrava obsahuje životnú energiu, ktorú telo môže využiť iba prostredníctvom trávenia. Potravu je treba premeniť na vstrebatelné látky, ktoré majú schopnosť vyživovať tkanivá. Toto je možné čiastočne dosiahnuť vnútorným varením; či už sa jedná o varenie, alebo surové jedlo, musíme ho aj tak ešte stráviť v tele. V nevarenej ryži je prána v driemajúcej podobe a pokiaľ by ste ju jedli, váš systém by nebol schopný ju stráviť. Krava surovú ryžu strávi, pretože má veľmi silné, mohutné agni. Naše agni je však iné. Určité potraviny, ako je kapusta, klíčky a petržlen majú pránu v podobe, ktorá je pre telo ľahko stráviteľná, takže ich môžeme jesť surové. Ale obilie, nenaklíčené strukoviny a iné druhy zeleniny treba variť, aby sa z nich prána uvoľnila.

Fotka používateľa Áyurveda pre zdravie.