AMBU-VÁHA-SHROTAS

........ sa tiež nazýva udaka-váha-shrótas. Oba výrazy ambu a udaka sa vzťahujú k vode. Ambu je tiež iné meno bohyne Lakshmí. Súčasťou ambu-váha-shrótas je mozgovomiešny mok, sliny, sekrét žalúdočnej sliznice a slinivky. Tak,ako existuje dráha pre jedlo, gastrointestinálny trakt, existuje tiež špeciálna dráha pre vodu, nazývaná ambu-váha-shrótas. Má spojitosť s plazmou (rasa-dhátu), tekutým vodným tkanivom.
Múlou (koreňom) ambu-váha-shrótams je klóma (pankreas). Márgou (cestou) je sliznica gastrointestinálneho traktu. Mukhou (vyústením) je vrkkau (ľadviny, ľadvinové klbká), jihva (jazyk) a róma kupa (potne žľazy). 
Slinivka sa v sanskrite nazýva klóma. Funkciou slinivky je tráviť vodnú zložku cukru, sladkú chuť. Sladká obsahuje zemský a vodný prvok a vodný prvok sa vstrebáva v slinivke. Slinivka teda riadi hladinu cukru v krvi.
Choroidný plexus v mozgu súvisí s klómou. Mozgovomiešny mok dobre ochraňuje celý mozog. Toto všetko je ambu-váha-shrótas. V tomto shrótas tiež zohrávajú pomocnú rolu ľadviny a nadľadvinky. 
Keď sa špičkou jazyka dotknete vrchných zubou odzadu, dochádza k relaxácii choroidného plexu. Táto poloha vyvoláva rovnomerný prúd mozgovomiešneho moku spolu s uvoľňovaním molekúl blaženosti. V celom tele sú molekuly blaženosti. V tom spočíva funkcia mozgovomiešneho moku. Keď dáte jazyk z horných zubov preč, vedie to k uvoľneniu spodných čakier. Keď sa jazykom dotýkate spodných zubov, vedie to k relaxácii a uvoľneniu vyšších čakier.
Ďalšou dôležitou funkciou ambu-váha-shrótams je tvorba sĺz, nosných a slinných sekrétov. Ambu-váha-shrótams je spojený tiež so svéda-váha-shrótams, dráhou potu a mútra-váha-shrótams, močovou dráhou. Keď pijete viac vody, budete viac močiť, alebo sa viac potiť, pretože nadbytok vody sa v tele neudrží. Mútra a svéda sú teda akýmsi zakončením ambu-váh-shrótams.
V ambu-váah-shrótams je agni. Voda, ktorú vypijete sa musí spracovať a stráviť. Až spracovaná voda sa stáva súčasťou buniek plazmy (rasa-dhátu).
Fotka Áyurveda pre zdravie.