DHÁTU (Sedem telesných tkanív)

Telo je tvorené z atómov. Atómy sa zhlukujú a vytvárajú molekuly a veľa molekúl dohromady vytvára tkanivo ako: krv, svaly, kosti, atď. Dhátu znamená tkanivo. V tele je sedem dhátu (telesných tkanív) rasa, rakta, mámsa, méda, asthi, majja, shukra/artava.
Každé dhátu získava živiny, ktoré spracováva a trávi. Tento proces má dva výsledky. Jedným je nezrelé alebo nespracované tkanivo asthayi-dhátu a druhým je zrelé alebo spracované tkanivo stáyi-dhátu.Jedlo po zjedení prechádza procesom trávenia v žalúdku, tenkom čreve a hrubom čreve.Tento proces riadi jatara-agni (tráviaci oheň) a bhúta-agni (tráviaci oheň v pečeni). Jedlo sa trávi 12 hodín, čo je ahára-rasa. Ahára znamená jedlo a rasa je šťava alebo esencia. Výživa trávenia sa odohráva vo fázach, prostredníctvom jednotlivých dhátu podľa ich poradia. Existuje sedem dhátu a každá fáza ich výživy trvá päť dní. 7x5=35, takže rasa-dhátu sa stáva zrelou shukra/artava-dhátu za tridsaťpäť dní. 
Ochorenie dhátu je spôsobené vstupom doshe do dhátu. To môže v dhátu vyvolať kvalitatívne alebo kvantitatívne zmeny. Môže byť postihnuté zrelé tkanivo (stáyi-dhátu) alebo nezrelé tkanivo (astháyi-dhátu). Astháyi-dhátu-dushti sa prejavuje ako akútne ochorenie, stáyi-dhátu-dushti má obvykle dlhodobejšie trvanie. Dushti znamená určité vychýlenie vlastnosti doshe. Zvýšená kvalita dhátu sa nazýva dhátu-vriddhi, znížená kvalita je dhátu-kshaya. Keď vstúpi akákoľvek dosha (vata, pitta, kapha) do dhátu, ovplyvni výživu tohto dhátu aj príslušnú dhátu-agni.
Rasa-dhátu (plazma, biele krvinky, lymfatický systém) Rasa je šťava života. Obsahuje všetkých päť prvkov a všetkých šesť chutí. Jej funkcia je vyživovacia. Premena rasy z jedla na plazmu trvá päť dní. Vyšším vedľajším produktom je vrchná vrstva pokožky, laktácia a menštruácia. Nižším vedľajším produktom je poshaka-kapha. Keď je rasa úplne dozretá a má najvyššiu kvalitu, hovorí sa je rasa-sára. Pri zvýšení rasa-dhátu (rasa-vriddhi) dochádza k nadmernej tvorbe slín, človek necíti chuť, je lenivý, cíti chlad a slabosť svalstva. Pri zmenšení rasa-dhátu (rasa-kshaya) dochádza k pocitu smädu, veľkého sucha, vyčerpanosti. Narušenie rasy (rasa-dushti) vyvoláva nechuť k akejkoľvek, aj malej činnosti.
Rakta-dhátu (červené krvinky) Krvné tkanivo, ktoré vzniká z rasa-dhátu. Červená krvinka prechádza malými vlásočnicami a nesie kyslík a pránu z pľúc do tkanív, kde sa udržuje život buniek. Všetky bunky dýchajú prostredníctvom červených krviniek. V ľudskom tele je každá bunka určitým centrom vedomia a toto vedomie udržuje červené krvinky. Prúd vedomia sa nazýva prána, inteligencia. Množstvo krvi závisí na telesnej váhe a výške, spôsobe života. Zdravý človek má v priemere 8 aňjali krvi, čo je zhruba 5 litrov. Život červenej krvinky trvá zhruba 120 dní a ich deštrukcia sa odohráva v pečeni. Vyšším vedľajším produktom rakta-dhátu sú cievy (síra) a malé šľachy a väzy. Nižším vedľajším produktom rakty je žlč. Hlavným príznakom rakta-vriddhi je červené telo a oči a v moči sa objavuje krv. Vyvoláva kožné choroby, nespavosť a hnev. Príznakom rakta-kshaya je bledosť, suchá a drsná koža, ochabnutie krvných ciev. Príznakmi rakta-dushti sú rôzne kožné choroby, horúčka, krvácanie, žltačka. 
Mámsa-dhátu (svaly), je svalové tkanivo a svalový systém tvorí takmer polovicu telesnej váhy (kostrové svaly, hladké svaly, srdcový sval). Mámsa-dhátu má na starosti pohyb telesných tekutín – moču, potu, lymfy, krvi. Čím viac sa svaly pohybujú, tým viac krvi preteká. Premena ahára-rasy na stáyi-mámsu trvá 15 dní. Vyšším vedľajším produktom mámsa-dhátu je koža a podkožný tuk. Nižším vedľajším produktom mámsy sú sekréty z nosa, chrasty, ušný maz, zubný kameň, atď. Príznakom mámsa-vriddhi je výrazná mohutnejšia sánka, pery, hrudník, ramená, boky a stehná. Príznakmi mámsa-kshaya je zas opačne – vychudnutosť. Príznakmi mámsa-dushti je zväčšenie orgánov, svalov, pocity pálenia, vyčerpanosti, bolesti a svrbenie po celom tele.
Méda-dhátu (tukové tkanivo, tuk) Tukové tkanivo je vodnaté a mastné. Zúčastňuje sa tvorby bunkovej membrány a napomáha výžive buniek. Jej funkciou je tiež premazávanie (snéhan), ktorý umožňuje voľný pohyb. Premena na stáyi-médu z ahára-rasy trvá 20 dní. Vyšším vedľajším produktom méda-dhátu sú ploché svaly, šľachy a úpony. Nižším vedľajším produktom (malou) je pot (svéda). Zvýšenie množstva tuku (méda-vriddhi) vyvoláva opuchy, čo má za následok zväčšenie žliaz, opuchy na tele, ale aj v krku, hromadenie tuku na hrudníku, bruchu, chrbte a bokoch. Dôsledkom je potom slabšia tráviaca sila, oslabenie svalov, cukrovka. Méda-kshaya spôsobuje stratu tuku, človek chudne, prepadne sa mu brucho. Stáva sa slabším. Človek s narušeným tukovým tkanivom (méda-dushti) je buď veľmi vysoký, alebo nízky. Sú to príznaky abnormality. 
Asthi-dhátu (kosti a chrupavky) Vytvára lebkovú, hrudnú a pánvovú dutinu a jej funkciou je vymedzenie dutín pomocou stien. Tam, kde nie je stena, nie je priestor. Vytvára priestor vo vnútri tejto dutiny. Ďalšou funkciou je tvorba červených krviniek v kostnej dreni. Premena ahára-rasy na stáyi-asthi trvá 25 dní. Vyšším vedľajším produktom (upa-dhátu) sú zuby. Nižším vedľajším produktom sú vlasy s nechty. Príznakmi prebytku kostného tkaniva (asthi-vriddhi) je prebytok kostí, t.j. osteoma, chondroma, dokonca viac zubov. U asthi-kshaya dochádza k bolestiam v kostiach, k ochabnutiu kĺbov, štiepenie zubov a nechtov. Príznakom asthi-dushti je nenormálny rast kostí, prebytok zubov, popraskané nechty, padanie vlasov.
Majja-dhátu (kostná dreň, nervové tkanivo, spojivové tkanivo). Majja-dhátu je šieste tkanivo a trvá 30 dní, kým sa vyprodukuje do strávenia prvého jedla. Nachádza sa v celom tele, od mozgu až po povrch kože. Má tiež na starosti hmatové vnemy spojené sdotykom, bolesťou a teplotou. Umožňuje vnímanie vibrácií. Pri prebytku tkaniva (majja-vriddhi) sú ťažké oči a telo, na pokožke sa objavujú škvrny. Pri zmenšení tkaniva (majja-kshaya) nastupujú bolesti v kĺboch, osteoporóza, pocit prázdnoty v kostiach, nízke vylučovanie odpadu, bledá farba, závrate. Upa-dhátu v majja-dhátu sú slzy (ashru). Malou sú mastné očné sekréty. 
Shukra/Artava-dhátu (mužské a ženské rozmnožovacie tkanivo) Shukra-dhátu je mužské rozmnožovacie tkanivo a artava-dhátu je ženské rozmnožovacie tkanivo. Ich životne dôležitou funkciou je zachovanie životného druhu. Čistou substanciou existencie je duša (átman). Tieto dve dhátu obsahujú všetkých dvadsať kvalít, päť elementov a tri doshe. Ako siedma dhátu sa vytvára 35dní. Ich upa-dhátu je ojas. Ojas vzniká pri výžive všetkých dhátu, ale je predovšetkým vyšším vedľajším produktom shukra/artava-dhátu. Shukra-vriddhi spôsobuje nadmerná túžba po sexe. Dôsledkom shukra-kshaya je slabosť, vyčerpanosť, bolesť, sucho v ústach, nezrelé semeno, zmenšené množstvo semien. Pri shukra-dushti dochádza k depresiám, neplodnosti, potratom. Príčinou je sex v nevhodnú dobu a nadmerná sexuálna aktivita.
Dhátu pre svoju činnosť potrebujú výživu - v určitej miere. Niekedy sú výživové šťavy v prebytku a niekedy naopak výživa chýba. Všetky tieto poruchy vedú k ochoreniu dhátu.

„Aká je potrava, také je telo a aké je telo, taká je myseľ.“

Fotka používateľa Áyurveda pre zdravie.