MÁMSA-VÁHA-SHRÓTA

Dráha privádzajúca živiny svalovému tkanivu sa nazýva mámsa-váha-shrótas. Múlou (koreňom) je snáyu (malé cievy a šľachy), tvak (šesť vrstiev kože) a embriologický mezoderm. Márgou (cestou) je celý svalový systém. Mukhou (vyústením) sú póry na koži.
Masírovaním kože sa uvoľňujú svaly. Z toho dôvodu sú svaly, šľachy, cievy aj úpony spojené s dráhou svalového tkaniva. Doshické subtypy súvisiace s mámsa-váha-shrótams sú kledaka-kapha, avalambaka-kapha, prána-váyu, apána-váyu a rajaka-pitta.

Fotka Áyurveda pre zdravie.