RAKTA-VÁHA-SHRÓTAS

Druhou dráhou je rakta-váha-shrótas, dráha vedúca krv. Múlou (koreňom) sú pečeň a slezina. Márgou (cestou) je obehový systém. Mukhou (vyústením) je tepnová cievna spojnica. Rakta–váha-shrótas zahŕňa červené krvinky, srdce, pečeň, slezinu, kostnú dreň a tepny. V tele plodu sa krv tvorí v pečeni a slezine. Po narodení a prvom nádychu preberá túto funkciu pečene, slezina a kostná dreň. Doshické subtypy spojené s raktou sú kledaka-kapha, avalambaka-kapha, prána-váyu, vyána-váyu a ranjaka-pitta.

Fotka Áyurveda pre zdravie.