RASA-VÁHA-SHRÓTAS

Dráhou prvého dhátu je dráha nesúca rasu, nazývaná rasa-váha-shrótas. Múlou (koreňom) je pravá srdcová komora a 10 veľkých ciev. Márgou (cestou) je cievny a lymfatický systém. Mukhou (vyústením) je spojnica v kapilárach. Cievy vedú neokysličenú krv do pravej srdcovej komory. Z pravej komory krv putuje do pľúc, kde sa okysličuje. Všetka okysličená krv putuje do ľavej srdcovej komory. Ľavá srdcová komora je spojená s prána-váha-shróta a pravá komora je spojená s rasa-váha-shróta.
Rasa-váha-shróta sa skladá z rasa-dhátu, takže zahŕňa plazmu, sérum, kardiovaskulárny a lymfatický systém. Doshické subtypy spojené s touto shrótou sú klédaka-kapha, bodhaka-kapha, avalambaka-kapha, tarpaka-kapha, prána-váyu, vyána-váyu asadhaka-pitta.

Fotka Áyurveda pre zdravie.