SHRÓTAS (telesné kanály a systémy) - tunel, dráha, cesta, trubica

.....všetko, čo prenáša niečo v tele sú shrótas
Synonymom slova shrótas je márga (cesta, priechod), nádi (dráha, kanál) a patha (cesta).
Anglické slovo „path“ pochádza zo sanskrtského slova patha. Ďalší sanskrtský výraz pre označenie shrótas je dhamini (tepna) a sirá (cieva). Ľudské telo má v sebe póry a tie sa tiež dajú označiť ako shrótas. Cez póry vstupuje kyslík a vychádza oxid uhličitý.
Telo má veľa typov shrótas. Vlásočnice sú shrótas. Vo vlásočniciach sa zmiešava krv so živinami a spolu s plazmou sa dostávajú do bunky. Oxid uhličitý z bunky putuje do vlásočnice a vo vlásočnici takto prebieha výmena plynov. Samotné telo je pórovité, aj koža má v sebe malé otvory. V blízkosti každého chĺpku je malý kanálik, ktorý sa nazýva podkožný kanálik. Kanáliky spoločne tvoria dhátu nazývanú svéda-váha-shrótas, čo je dráha vedúca pot.
Shrótas je cesta, diaľnica. Okrem gastrointestinálneho traktu k hlavnej diaľnici patrí dýchací, kardiovaskulárny, sluchový, nosný a zrakový trakt. Orgány sú tvorené shrótams. Každý orgán je systematicky zorganizovaný tak, aby mohol vykonávať určité funkcie (funkcie sa riadia štruktúrou daného orgánu). Aj systém chakier sa skladá zo shrótas.
Každá shrótas má svoj:
MÚLA koreň
MARGA cesta
MUKHA vyústenie
Fotka používateľa Áyurveda pre zdravie.