Spojenie medzi ľuďmi a rastlinami

Symbiotický vzťah s rastlinami nenadväzujú iba opeľovači, ale tento obojstranne prospešný vzťah nesporne existuje tiež medzi rastlinami a ľuďmi. Vedľajším produktom procesu fotosyntézy u rastlín je kyslík, ktorý potrebujeme k svojmu prežitiu, zatiaľ, čo ako odpadový produkt pri našom dýchaní vzniká oxid uhličitý, ktorý je potrebný na prežitie rastlín. Pravdou však je, že rastliny by aj bez nás stále mali dostatok oxidu uhličitého z atmosféry a dokázali by prežiť. Ale my by sme bez kyslíka, ktoré nám poskytujú rastliny, neprežili! Dalo by sa dokonca povedať, že náš blízky vzťah s rastlinami je pre nás dôležitejší a kľúčovejší, než náš vzťah s akýmkoľvek zvieraťom. Niektorí môžu namietať, že sme závislí na zvieratách kvôli bielkovinám , ktoré nám poskytujú. Ale ľudia dokážu prežiť vďaka konzumácii výhradne rastlinnej stravy.
Ako chlorofyl, tak hemoglobín sú tvorené porfinovým kruhom, ktorý predstavuje východiskový stavebný prvok obidvoch molekúl s tým rozdielom, že základom hemoglobínu je železo, zatiaľ čo základ chlorofylu tvorí horčík. Každá z týchto zlúčenín má svoju jedinečnú funkciu, ale obidve sú si veľmi podobné v tom, že prenášajú životodárne látky – chlorofyl je potrebný pre fotosyntézu a hemoglobín sa nachádza v červených krvinkách, ktoré prinášajú kyslík do každej bunky v našom tele. Vzájomná previazanosť hemoglobínu s chlorofylom spočíva v tom, že hemoglobín je bielkovina obsahujúca železo, ktorá je potrebná pre naše dýchanie a ktorá roznáša po tele kyslík, ktorý vznikol pri fotosyntéze a pre jeho tvorbu je úplne potrebný chlorofyl. Inými slovami, rastliny sú jediným zdrojom kyslíka na tejto planéte, a keďže k tvorbe tohto kyslíka je potrebný chlorofyl, je logické, že potrebujeme chlorofyl pre správnu funkciu hemoglobínu.
Všetka naša potrava pochádza z rastlín alebo zo zvierat, ktoré sa živia rastlinami, a tieto rastliny sú základom všetkých tkanív, kostí, orgánov a svalov v našom tele. Rastliny si dokážu vytvoriť svoje tkanivá priamo zo slnečného svetla a vody, ale my sme pri tvorbe svojich tkanív závislí na tkanivách. 
Čo sa týka dýchania, je treba poznamenať, že ako ľudské, tak rastlinné bunky obsahujú mitochondrie, ktoré sú životne dôležité pre bunkové dýchanie. V týchto mitochondriách sa tiež nachádzajú tuky, bielkoviny a enzýmy.
Fotka používateľa Áyurveda pre zdravie.