Srdce, ako prvotný orgán nášho dýchania:

Srdce komunikuje s mozgom štyrmi základnými spôsobmi: 
1) neurologicky (prenosom nervových impulzov)
2) biochemicky (pomocou hormónov a neurotransmiterov)
3) biofyzicky (tlakovými vlnami)
4) energeticky(pôsobením elektromagnetických pólov)
V srdci sa nachádza 40 000 nervových buniek a tvoria sa v ňom neurotransmitery ,napríklad noradrenalín a dopamín (ktoré sú známe ako sprostredkovatelia emócií). S každým srdcovým tepom je mozgu dodávaná dávka neurálnej aktivity. „Srdce vycíti informácie predávané hormónmi, srdcovým tepom a tlakom, prevádza ich do podoby neurologických impulzov a spracováva ich. Neurologické signály, ktoré srdce predáva mozgu, ovplyvňujú a regulujú veľa signálov autonómnej a nervovej sústavy, ktoré následne vychádzajú z mozgu k srdcu, cievam a k ďalším žľazám a orgánom“. Uvedené signály sa tu však nezastavujú, ale pokračujú k vyšším mozgovým centrám, ktoré majú vplyv na emočné spracovanie informácií, rozhodovanie a racionálne myslenie.
Srdce pri svojom tepaní vytvára tlakové vlny, ktoré predchádzajú prúdeniu krvi, pretože sa pohybujú rýchlejšie. Tieto tlakové vlny tvoria podstatu hmatových vnemov, ktoré cítia ľudia, ktorí vedia čítať pulz. Tlakové vlny pôsobia na krvinky v cievach a zásobujú kyslíkom a živinami všetky bunky v našom tele. Tieto vlny tiež rozširujú tepny, v dôsledku čoho vytvárajú relatívne vysoké elektrické napätie. Uvedené vlny tiež rytmicky stláčajú bunky, dôsledkom čoho niektoré bielkoviny, ktoré sa v nich nachádzajú, začínajú v reakcii na toto „stláčanie“ produkovať elektrický prúd. Všetky naše bunky „vnímajú“ tlakové vlny, ktoré vytvárajú v našom srdci, a sú na nich závislé.
Energetické spojenie medzi mozgom a srdcom sa utvára pôsobením elektromagnetického pola srdca, ktoré je najsilnejším elektromagnetickým poľom, ktoré naše telo vytvára a má približne 5 000x vyššiu intenzitu, než elektromagnetické pole mozgu. Elektromagnetické pole srdca nielenže prestupuje každou bunkou v našom tele, ale tiež vyžaruje do vonkajšieho sveta a je možné ho namerať vo vzdialenosti 2,5 – 3 m od tela.
Fotka používateľa Áyurveda pre zdravie.